Training

Om nieuwe inzichten en vaardigheden te verkrijgen, zijn trainingen nodig. Luisteren, kijken, denken, begrijpen, voelen, doen, weten, feedback krijgen, herhalen, versterken, oefenen, lachen, leren, uit kunnen leggen, presenteren, etc. Op deze wijze kan uiteindelijk meesterschap worden bereikt. Er wordt wel eens gesuggereerd dat trainingen niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Mensen vervallen immers soms terug in oude gewoonten en onbewust ingesleten patronen. Zeker, dat kan gebeuren. Het is daarom juist van belang om trainingen toe te passen in een proces van leren in plaats van als losstaande evenementen te zien. Een trainingsdag met ‘terugkomochtend’ gaan nou eenmaal het ingesleten gedrag van mensen niet structureel vervangen voor effectiever gedrag.

Leren vind plaats op meerdere niveau’s. Bewust vaardigheden in trainen zodat deze geconditioneerd worden is van belang om onbewust bekwaam te worden in die nieuwe vaardigheid. Zeker zo belangrijk is het om tegelijkertijd leermethodes toe te passen op onbewust niveau. Het onderbewustzijn kan ‘veel meer en sneller leren en assimileren’. Trainingen van Salespiration zijn ontworpen om zowel op bewuste als op onbewuste niveau’s, je nieuwe inzichten, vaardigheden en gedrag te leren.

Omdat nieuwe vaardigheden en inzichten geen garantie zijn, dat deze ook structureel worden gebruikt, is het van belang om trainingen toe te passen als middel. Een geschakeld onderdeel van het Salespiraction Plan. De inspiratie om die vaardigheden met intrensieke motivatie toe te blijven passen en verder te verbeteren. Dat is de basis voor blijvend en duurzaam succes.

 
Commerciële trainingen
Hoe breng jij je organisatie of product op de juiste manier bij je klanten onder de aandacht? Om trouwe klanten te werven en te binden, is heldere communicatie en oprechte aandacht en zelfs ‘liefde’ voor je klant onmisbaar. Effectief verkopen draait niet om aangeleerde verkooptrucs, maar om authentiek gedrag en plezier. In onze trainingen staat daarom de mens in de verkoper centraal. Sales en inspiratie, het beste recept voor de ideale partnerschap tussen klant en leverancier. Het gaat namelijk om klanten helpen met hun aankoopbeslissingen.
We stimuleren je en leren je vanuit je kracht te handelen, confronteren je waar nodig en helpen je functioneel gedrag te ontwikkelen waarin je je goed voelt. Je sensitiviteit en opmerkzaamheid neemt toe, je luistert scherper en je weet je propositie perfect onder de aandacht te brengen met consultatief en dienend motief. Met als uiteindelijk resultaat: commerciële slagkracht, en het hoogste rendement in klanttevredenheid, plezier en conversie. Verbeter je sales, inspireer je klanten. Wordt Salespirerend!

De volgende trainingen kunnen wij op maat voor je maken in een passend ontwikkel traject:
Telefonische acquisitie met winnende pitch
Telefonische verkoop
Inspirerend presenteren
Luistervaardigheden en vraagtechnieken
Sales strategieën ontwikkelen
Pijplijn & ‘opportunity’ management
Manage je salescycle
Account management
Consultatief verkopen
Onderhandelen naar Win-Win
Effectief afsluiten en openen
Inspirerend verkopen, integer beïnvloeden met NLP
Inter- en intra persoonlijke communicatie en NLP
Effectief communiceren
Lichaamstaal, houding en taal in communicatie
Klantgericht communiceren
Helpdesks voor blije klanten
Communicatie trainingen
Goede communicatieve vaardigheden zijn noodzakelijk om effectief en met impact te kunnen communiceren. Niet alleen de inhoud van je verhaal is dus belangrijk, maar vooral ook de wijze waarop je het vertelt en overbrengt. Slechts 7% van effectieve communicatie is de inhoud, de rest is de vorm! Verbale en vooral non-verbale communicatie vaardigheden zijn dus van cruciaal belang als je wilt dat jouw intentie ook wordt begrepen. Hoe houd je de aandacht van je publiek, gesprekspartners of lezers vast? Hoe vertel of schrijf je een tekst die het taalbegrip bevordert en die mensen raakt en in beweging brengt? En hoe doe je dat inspirerend met meer plezier?

“The meaning of your communication is the response that you get”

De betekenis van je communicatie is de echte respons die je terug krijgt, ongeacht je intentie. Leer dus ook iemand zijn reactie te lezen, interpreteren zodat je kunt bepalen of je boodschap goed is overgekomen. Trainingen en workshops in presenteren, gesprekstechnieken en inter-en intra persoonlijke communicatie past Salespiration toe als onderdeel van het Salespiration ActionPlan. Door de uitgebreide kennis en ervaring met o.a. NLP zijn wij in staat om veel sneller effect te sorteren met onze trainingen.

De volgende trainingen kunnen wij op maat voor je maken in een passend traject:
Effectief communiceren
Lichaamstaal en houding in verbale en non-verbale communicatie
Klantgericht communiceren
Communicatie voor Helpdesks voor blije klanten
Inter- en intra persoonlijke communicatie en NLP
Leiderschaps trainingen
De ontwikkeling van team leiderschap binnen organisaties begint bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap.

Leid je je organisatie of leid de organisatie jou? Er wordt veel gesproken en gedaan over leiderschap en de ontwikkeling hiervan binnen organisaties. In de basis gaat leiderschap over jezelf, als mens en de eerlijkheid van jezelf, over jezelf en naar anderen. Leiderschap is niets anders dan ‘congruent’ zijn. Dus consequent zeggen en doen wat je denkt en voelt, in lijn met wat je gelooft en wie je bent. Daar is veel moed, visie en zelfvertrouwen voor nodig. Het begint dus bij persoonlijk leiderschap want je hoeft geen leider van anderen te zijn om leiderschapsgedrag te vertonen. Ook is niet elke leider een manager en is zeker niet elke manager een leider. Management (beheersen en besturen) en leiderschap (congruent handelen, de toekomst creëren met visie) zijn verschillende gedragseigenschappen. Om de leider in jezelf te ontwikkelen is het essentieel te begrijpen en omarmen wat belangrijk is voor jou.

Neem verantwoording voor je keuzes en draag je overtuigingen en waar je voor staat uit. Zo is dat ook voor de organisatie. Communiceren wat je gelooft en wat je als onderneming wil bereiken in de markt en maatschappij, en op welke manier, is ook leiderschap. Inspireren, verbinden en resultaten neerzetten vanuit je kernwaarden, die je visie ondersteunen.

De bepalende voorwaarde om duurzaam succesvol te zijn in het verbeteren van alle sales acpecten, is het niveau van congruentie. Zijn de leiders het erover eens dat zij zelf de succesvolle toekomst moeten creeeren.

De volgende trainingen kunnen wij op maat voor je maken in een passend ontwikkel traject:
Ontwikkeling van missie/visie en kernwaarden als kompas voor je gedrag
Leid jij je leven of lijd jij je leven? Jungiaanse analyse, NLP en Leiderschap
Team & leiderschap: communiceren met integriteit
Leiderschaps development programma & NLP
Management development programma
Previous slide
Next slide