Coaching

Coaching is zowel een losstaande activiteit van een salespirator als een onderdeel van het proces om sales en inspiratie duurzaam te verbeteren en verhogen.

Coaching als versterkings activiteit om salesprofessionals, salesmanagers en directie te begeleiden in het proces van nieuwe of aangescherpte salesprocessen, systemen is een voorname activiteit. Coaching draagt bij aan de verankering van gedragsverandering bij mensen. Feitelijk veranderen wij niet gedrag maar helpen wij mensen patronen doorbreken. Dus gedrag dat niet zinvol is wordt vervangen door nieuw gedrag dat wel werkt.

Coaching als onderdeel van het proces is de constante herhaling en versterking van nieuwe inzichten, vaardigheden en gedrag. Alleen op die wijze is het namelijk duurzaam en blijvend.

Give a man a fish, you feed him for a day. Teach a man to fish, you feed him for life!

Salespirators geloven erin zo snel mogeliijk de mensen en organisatie zelfredzaam en krachtig te maken en onafhankelijk van externe partijen. Salesmanagers, sales directors en andere managers die groepen van mensen leiden en coachen, zijn erbij gebaat om coachingvaardigheden te leren zodat zij het proces kunnen voortzetten.

 
Ondernemerscoaching
We weten en herkennen het verschil tussen personen die het maximale uit zichzelf halen en diegene die dit nog niet kunnen. Nog belangrijker is, dat wij weten hoe het process werkt om het beste in jezelf naar boven te halen en te leren, dat voor anderen te doen. Onze coaching sessies zijn altijd volledig op maat en zijn gebaseerd op jouw persoonlijkheid en je specifieke wensen en doelen. Ondernemers Coaching zal helder en specifiek maken hoe jouw toekomst eruit kan zien en welke actie jij kunt nemen om dit in gang te zetten om het te verwezenlijken. Onze coaching richt zich op waar je nu bent en wat je bereid bent te doen om te komen waar je wilt zijn morgen.

Gebieden waarin jij zult ontwikkelen
Elke coaching die wij bieden is anders. Elke cliënt heeft verschillende resultaten en doelen. Niettemin kan men hieronder een paar gemeenschappelijke ontwikkelingen en verbeteringen vinden, die onze klanten regelmatig bereiken.

Dagelijks op een hoog en constant niveau presteren
Het ontwikkelen van een visie
Het vormen van goed gedefinieerde doelstellingen
Het vormen van specifieke actieplannen
Het verhogen van pro-activiteit
Verantwoordelijkheid nemen voor hun succes
Het stimuleren van de onbewuste geest voor creatieve oplossingen
Het verhogen van motivatie
Het ontwikkelen van absolute focus
Het creëren van ‘flow’
Verbetering van de communicatie
Een effectieve leider zijn
Beperkende patronen doorbreken
Het vormen van nieuwe goede gewoonten
Leren van strategieën voor het omgaan met verschillende mensen
Creëren van een momentum met energie
Inspireren van anderen
Salescoaching
Salescoaching is erop gericht om salesprofessionals en sales managers te helpen het beste uit zich zelf te blijven halen. Nadat mensen zijn getrained en begeleid om met extra vaardigheden, nieuwe inzichten en aangescherpte werkwijzen te presteren, is herhaling op diverse manieren van belang. Mensen vervallen immers snel terug in hun oude gewoonten en patronen. Dezse doorbreken lukt nou eenmaal niet met een paar dagen training.

“Learning is Remembering” – Socrates

Salescoaching is heel practisch een verankerings systeem waarin verkopers en hun leiders wordt gevraagd naar oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen in het nastreven van doelstellingen. De antwoorden zijn bekend bij de mensen omdat ze de kennis en ervaring hebben. Met salescoaching wordt dit op bewuste en onbewuste manieren, aan de oppervlakte gebracht. Daarnaast worden natuurlijk ook adviezen gegeven om oplossingen effectief te implementeren. De lijn tussen coachen en adviseren is dun maar zeer helder.
Previous slide
Next slide

Individuele salescoaching

Een verkoper kan door diverse oorzaken, minder presteren. Een verkoopleider kan moeite hebben om hhet beste uit zijn team te halen of uit bepaalde individuele verkopers. Met een persoonlijk coachingstraject en aandacht kan er een doorbraak worden gecreeerd waardoor prestaties en plezier op het gewenste niveau komen.

Vertrouwen, veiligheid en respect

Coaching start altijd met een persoonlijke kennismaking omdat de ‘connectie’ tussen jou en de coach zo belangrijk is. De basis is wederzijds respect, veiligheid en vooral vertrouwen.

Het coachingsplan van A naar B

Na de persoonlijke kennismaking maak je met de coach een heldere afspraak over het coachingstraject en stel je samen in overleg een coachingsplan op. Gedurende het hele coachingstraject worden in alle fasen geëvalueerd en besproken of het traject verloopt in lijn met de doelstellingen en verwachtingen.